Sundhedsøkonomi og prioritering

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået på uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet samt sammenhænge mellem økonomi og sundhed i befolkninger
  • Har viden om prioritering i sundhedsvæsenet samt forståelse af etiske problemstillinger i forbindelse hermed
  • Har forståelse af basale sundhedsøkonomiske begreber og principper
  • Har viden om de enkleste metoder til sundhedsøkonomisk evaluering af nye indsatser på sundhedsområdet.

Færdigheder

  • Kan udlede centrale budskaber i publicerede, sundhedsøkonomiske evalueringer
  • Kan beskrive de væsentligste omkostninger og relevante sundhedsøkonomiske outcomes i forbindelse med konkrete forebyggende eller sundhedsfremmende tiltag
  • Kan gennemføre simple beregninger af drifts- og anlægsudgifter ved implementering af nye indsatser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

Kompetencer

  • Kan analysere, diskutere og vurdere sundhedsøkonomiske konsekvenser af konkrete indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremme

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsøkonomi og prioritering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Economy and Prioritisation
ModulkodeSTIFSV16K2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet