Effektvurdering af forebyggelses- eller sundhedsfremmeaktiviteter

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Alle moduler på 1. semester skal være gennemført

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan beskrive og reflektere over projektets videnskabsteoretiske grundlag
  • Kan forklare tilsigtede og utilsigtede effekter af en konkret forebyggende/sundhedsfremmende aktivitet og hvilke faktorer, som influerer herpå
  • Har forståelse af samfundsmæssige strukturers indflydelse på borgeres sundhedstilstand

Færdigheder

  • Kan udvælge en konkret forebyggende/ sundhedsfremmende aktivitet og argumentere for relevansen af en konkret problemstilling
  • Kan tilrettelægge og dokumentere relevant litteratursøgning som grundlag for arbejdet med projektets problemstilling
  • Kan udvælge teorier og metode(r) til effektvurdering i forhold til en konkret problemstilling og argumentere herfor
  • Kan gennemføre og dokumentere en empirisk undersøgelse af udvalgte, relevante aspekter af projektets problemstilling

Kompetencer

  • Kan diskutere validiteten af den viden som ligger til grund for implementering af strukturelle eller individuelle forebyggelses- eller sundhedsfremmeindsatser
  • Kan vurdere om der foreligger tilstrækkelig viden om de tilsigtede og utilsigtede effekter og konsekvenser ift. fortsættelse af en konkret indsats eller implementering af ny indsats med sundhedsfagligt sigte.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffektvurdering af forebyggelses- eller sundhedsfremmeaktiviteter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEffects of Prevention or Health Promotion Activities
ModulkodeSTIFSV16K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.san.publ.
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet