Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i grundlæggende forskningsmetodologiske principper og overvejelser i forhold til videnskabsteoretiske problemstillinger af relevans for psykologien.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • forskellige tilgange til analysen af kvalitativt og kvantitativt forskningsmateriale,
  • herskende videnskabsteoretiske paradigmers relevans for psykologien og
  • psykologiens videnskabsteoretiske egenart og dens forhold til øvrige fag

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at reflektere over og indplacere forskellige kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i forhold til videnskabsteoretiske problemstillinger,
  • at identificere videnskabsteoretiske paradigmers relevans for psykologien og
  • at formidle psykologisk forskningsmetodologiske indsigter i faglige sammenhænge

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at identificere og reflektere over grundlæggende psykologiske forskningsmetodologiske problem-stillinger 
  • at håndtere videnskabsteoretiske paradigmers relevans for psykologien og
  • at kunne reflektere over begreber og etiske problemstillinger i både kvantitative og kvalitative studier, herunder ansvarlig og lovlig indsamling, opbevaring og deling af data ved brug af digitale redskaber

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til psykologisk forskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet. Besvarelsen skal demonstrere indfrielsen af de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Sidetal: 5-7 sider

Besvarelsen bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Research Methodology in Psychology
ModulkodeSIPSY20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA-sidefag (6. sem.)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.