Mediehistorie

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder af dansk og international mediehistorie:

 • dansk og international mediehistories store linjer og perioder
 • mediehistoriske dimensioner vedrørende medieinstitutioner og medieindustri
 • radioens historie
 • tv’s historie
 • digitale mediers historie

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • og overblik over den danske og den internationale mediehistories store linjer og perioder baseret på international forskning på højeste niveau
 • hovedtræk af radioens, tv's og de digitale mediers historie
 • mediehistoriske dimensioner vedrørende medieinstitutioner og medieindustri
 • empiriske tilgange samt at kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over modulets område og kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • anvendelse af mediehistorisk fagmetodik og vurdering af og udvælgelse blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • indplacering af enkeltproduktioner og medieinstitutioner i et mediehistorisk forløb.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue mediehistorien i en bredere kulturhistorisk kontekst
 • at analysere perioder i mediehistorien ud fra en faglig metodik
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for det mediehistoriske område.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMediehistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af et godkendt pensum besvarer 1 af 3 udleverede spørgsmål inden for fagområdet dansk og international mediehistorie. Opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia history
ModulkodeSIMED20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Sidefag 7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet