Film- og medieteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

  • centrale fagrelevante videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger
  • grundlæggende teorier af særlig relevans for studiet af film og medier
  • mediefaglig didaktik.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teorier af særlig relevans for studiet af film og medier
  • centrale fagrelevante videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger baseret på forskning på højeste internationale niveau.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for modulets områder
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere løsningsmodeller
  • formidling af mediefaglige emner til ikke-fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne anvende relevant teoretisk viden til forståelse og løsning af film- og medieteoretiske problemstillinger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilm- og medieteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig projektprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse. Formidling af projektets resultater til ikke fagfæller indgår i den samlede bedømmelse.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og vejleder med
udgangspunkt i projektrapporten.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 30 minutter i alt ved individuel studerende.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm and media theory
ModulkodeSIMED20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Sidefag 7. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet