Film- og medieanalyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

  • en introduktion til de æstetiske og narrative virkemidler, der kendetegner film og medier i både digital og analog form
  • centrale dokumentar-, fiktions- og hybridgenrer og programtyper
  • introduktion til værkanalytiske teorier og metoder med tilknytning til film og medier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • værkanalytiske teorier og metoder med tilknytning til film og medier på et grundlæggende niveau.
  • centrale genrer inden for de forskellige billedmedier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at gennemføre selvstændige analyser og foretage vurderinger af mediers æstetiske og narrative virkemidler under iagttagelse af elementære perceptuelle, kognitive og interaktive grundvilkår samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
  • at kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at forholde sig analytisk-begrebsligt til såvel medieprodukters udtryksmæssige bestanddele som relationerne imellem dem: tale, billedforløb, lyd, tekst (organisering, opbygning, grafik, layout).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilm- og medieanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 7-dages hjemmeopgave om et emne inden for film- og/eller andre
audiovisuelle medier. Emnet godkendes på forhånd af vejleder/eksaminator.

Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm and media analysis
ModulkodeSIMED20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Sidefag på 6. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet