Audiovisuel strategisk kommunikation

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder: 

 • kommunikationsstrategisk design
 • strategisk konceptudvikling
 • målgruppeforståelse
 • kvalitativ og kvantitativ metode
 • strategisk medieproduktion.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • kommunikations- og kampagnestrategi
 • anvendelse af kommunikationsteori på et forskningsbaseret grundlag
 • målgruppeteorier
 • kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder
 • medier med et særligt fokus på nye medier
 • audiovisuelle mediers anvendelsesmuligheder i relation til formål, genre, rekvirent og målgruppe.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne undersøge og evaluere allerede eksisterende kampagner
 • at kunne arbejde strategisk og innovativt i forhold til udvikling af mediekoncepter i bred forstand
 • design og produktion af et audiovisuelt medieprodukt med henblik på strategisk kommunikation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne ideudvikle et koncept gennem velreflekterede strategiske valg og fravalg, der tager afsæt i en valgt kommunikationsstrategi
 • refleksion over brug af metoder og teori i arbejdet med kommunikationsstrategi og konceptudvikling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAudiovisuel strategisk kommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet medieproduktion, der indgår i en strategisk kommunikationsopgave, og en dertil knyttet projektrapport.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 30 minutter i alt ved individuel studerende. Sidetal pr. studerende er minimum 15 sider og maximum 20 sider (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAudiovisual strategic communication
ModulkodeSIMED20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Sidefag på 6. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet