Filmhistorie

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

  • filmens internationale og danske historie i en kulturhistorisk kontekst

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • og overblik over dansk og international filmhistorie og perioder, herunder filmindustriens og filmteknologiens historie på et forskningsbaseret grundlag
  • filmhistoriske metoder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne anvende filmhistorisk fagmetodik
  • at kunne indplacere enkeltværker i et filmhistorisk forløb
  • formidling af filmhistorien til både fagfæller og ikke-specialister
  • at forstå og reflektere over metoders videnskabelige anvendelse i forhold til filmhistorie.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anskue filmhistorien i en bredere kulturhistorisk kontekst.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilmhistorie
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende skal besvare et af ham eller hende trukket spørgsmål inden for fagområdet dansk og international filmhistorie.

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm history
ModulkodeSIMED20183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Sidefag på 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet