Medieproduktion II: Film

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • films og mediers æstetik, narratologi og dramaturgi
 • genrekendskab
 • grundlæggende produktionsmetoder til fremstilling af narrative film under anvendelse af æstetiske og narratologiske teorier, herunder præproduktion, produktion og postproduktion.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • medieæstetik og medieæstetiske teorier på et forskningsbaseret grundlag
 • praktisk anvendelse af medienarratologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • anvendelsen af principper og arbejdsmetoder knyttet til faserne i en medieproduktions forløb, bl.a. omfattende følgende områder:
 • informationssøgning og research
 • produktionstilrettelæggelse, herunder dramaturgi, manuskript og drejebog
 • optagelse og optageteknik
 • redigering og redigeringsteknik
 • forholdet mellem produktionsform og indhold, formidlingssituation, distributionsteknologi og målgruppe
 • videokompression
 • at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • anvendelse af it i produktion, distribution og formidling af medier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et fagligt grundlag at kunne identificere, beskrive og bedømme andres produktioner, herunder professionelle produktioner og produktioner, der er fremstillet i undervisningssammenhænge
 • at kunne designe, analysere og evaluere egne produktioner i forhold til de genremæssige, teknologiske, narratologiske og æstetiske kontekster, de er intenderet for
 • at kunne designe, analysere og bedømme egne produktionsprocesser herunder præproduktion, produktion og postproduktion
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduktion II: Film
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og den interne bedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet filmproduktion af max. 3-5 minutters
varighed med et forløb af sammenhængende karakter, dvs. på basis af et narrativ eller en audiovisuel forløbsstruktur, som på anden vis skaber et sammenhængende forløb eller udtryk.

Prøvetiden er normeret til 15 minutter pr. studerende plus 5 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 20 minutter i alt ved individuel studerende.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia production II: Film
ModulkodeSIMED20182
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Sidefag på 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet