Matematik og naturvidenskab

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer
 • Skal have viden om matrix-afbildninger
 • Skal have viden om termodynamikkens 1-3 lov samt om grundlæggende begreber som entalpi og entropi
 • Skal have viden om grundlæggende kemi, bindinger, pH, miljøkemi, ioner, redoxforhold
 • Skal have viden om grundlæggende hydrodynamiske begreber for ikke sammenpresselige væsker, herunder Stokes lov samt Bernoullis ligning

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer
 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion
 • Skal kunne opstille og løse simple differentialligninger
 • Skal kunne vurdere forskellige kemiske stoffers tilstande under naturlige forhold
 • Skal kunne afstemme redoxligninger
 • Skal kunne gennemføre simple beregninger af tryk og strømhastighed i væsker
 • Skal kunne gennemføre simple termodynamiske beregninger på lukkede systemer

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer samt vektorer og matricer i geografiske problemstillinger
 • Skal kunne relatere og anvende færdigheder vedrørende kemisk, hydrodynamisk og termodynamisk viden i fagrelevant kontekst for geografiske problemstillinger

 

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik og naturvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics and Natural Science
ModulkodePLGEOB1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen, Studienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design