Planlægning og implementering af energiprojekter

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Viden om forskellige niveauer, aktører og ansvarsfordelinger i dansk energiplanlægning.
 • Skal have indgående kendskab til indhold og opbygning af kommunale energiplaner samt de bagvedliggende faglige analyser.
 • Viden om samspillet mellem offentlig regulering, strategisk energiplanlægning og implementering og ejerskab af energiprojekter.
 • Viden om relevante lovgivninger inden for energiplanlægning i Danmark, herunder varmeforsyningsloven.
 • Kendskab til juridiske krav for projektforslag til godkendelse af projekter til nye produktionsanlæg i henhold til varmeforsyningsloven.
 • Viden om typer af konflikter i implementeringen af energiprojekter samt viden om tilgange til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og fremme af lokal accept og involvering.
 • Grundlæggende viden om kommunaløkonomi.

 

Færdigheder

 • Kan vurdere hvordan offentlig regulering kan fremme eller hæmme implementeringen af givne energiteknologier og/eller -systemer.
 • Kan analysere og overføre tekniske scenarier til kommunal energiplanlægning og formulere hovedelementerne i kommunale energiplaner.
 • Skal kunne udarbejde og vurdere projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.
 • Skal kunne opstille og gennemføre investeringsanalyser for vedvarende energiprojekter.
 • Kan formulere strategier til inddragelse af relevante aktører i energiplanlægningen og understøttelse af samspillet med anden kommunal planlægning (landskabsplaner m.fl.).
 • Skal have forståelse for hvordan forskellige ejerskabsmodeller i forskellige energisektorer kan fremme eller hæmme den grønne omstilling af energisystemet.
 • Skal have forståelse for kommunal energiplanlægning og dennes sammenhæng med andre reguleringsmæssige redskaber, herunder lokalplaner, klimaplaner og miljøvurderinger.

 

Kompetencer

 • Evne til selvstændigt og kritisk at udvikle og analysere energiplaner og -processer og disses samspil med den samfundsmæssige og regulatoriske kontekst.
 • Kunne reflektere over samfundsmæssigt hensigtsmæssige planlægnings- og implementeringsprocesser i energiplanlægningen.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i et tværfagligt samarbejde omkring energiplanlægning, herunder udarbejdelsen af projektforslag til godkendelse af projekter til nye produktionsanlæg i forhold til varmeforsyningsloven.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og implementering af energiprojekter
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlannning and Implementation of Energy Projects
ModulkodePLBEMB22503
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design