Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Viden om grundlæggende læringsteori
 • Kan redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Viden om forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig sammenhæng 
 • Kan redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv 
 • Viden om konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering 

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Evne til at planlægge og styre et problembaseret studieprojekt
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
 • Kan reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
 • Kan analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats 
 • Selvstændig refleksion over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Kan reflektere over hvorledes ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskaberne er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • Kan udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensyntagen til de samfundsmæssige sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Kan indgå i et teambaseret projektarbejde
 • Kan formidle et projektarbejde
 • Kan reflektere og udvikle egen læring bevidst
 • Evne til at indgå i og optimere kollaborative læreprocesser 
 • Kan reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger 12
 • Give et kvalificeret svar på, hvorvidt en løsning er menneskeligt eller samfundsmæssigt nyttig

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie e.l.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblembased Learning in Science, Technology and Society
ModulkodePGLLBGB16103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design