Infrastrukturer og systemer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne opliste særlige kendetegn ved forskellige tekniske infrastrukturer, herunder spildevand, varmeforsyning, affald og trafik
 • Skal kunne forklare sammenhængen mellem teknisk infrastruktur og planlægning af by, energi og miljø
 • Skal kunne forklare udviklingen i teknisk infrastruktur ud fra et systemperspektiv
 • Skal kunne gøre rede for basale dele af organisationen omkring de tekniske infrastrukturer

Færdigheder

 • Skal kunne kortlægge flows i de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne foretage simple kapacitets- og dimensioneringsberegninger af de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne analysere en infrastrukturs robusthed i forhold til skiftende udviklingstendenser
 • Skal kunne udpege bæredygtige udviklingsmuligheder for tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne demonstrere sammenhængen mellem teknisk infrastruktur og arealanvendelse

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere barrierer og muligheder for at udvikle og sammentænke tekniske infrastrukturer for at fremme en bæredygtig udvikling
 • Skal kunne vurdere beslutningsgrundlaget for udviklingen af teknisk infrastruktur i en planlægningsmæssig sammenhæng

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInfrastrukturer og systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInfrastructures and Systems
ModulkodePGLBEMB20502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design