Verdensmål 6 rent vand og sanitet

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 4. semester i ingeniørvidenskab verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur, eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Læringsmål

Viden

 • Have viden om og forstå betydningen af verdensmål 6 rent vand og sanitet
 • Kunne forstå vigtigheden af opstilling af tekniske løsninger til opfyldelse af verdensmål 6 rent vand og sanitet
 • Have forståelse for designvalg og samspillet af teknologier i et system til løsning af problemstilling inden for verdensmål 6
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema og identificere forskellige problemtyper
 • Kunne forstå at opsætte en business case for det udviklede system til læsning af verdensmål 6
 • Kunne forstå at opsætte ideer til innovation og entreprenørskab inden for verdensmål 6

Færdigheder

 • Kunne analysere de tekniske og designmæssige sammenhænge i det udviklede system inden for rent vand og sanitet
 • Kunne opstille og anvende modeller for og foretage analyser på systemet
 • Have opnået erfaring med validering af modeller og systemer inden for vand og sanitet
 • Kunne analysere opnåede resultater fra analyser, herunder evt. simuleringer og laboratoriearbejde
 • Have forretningsforståelse og kunne lave en cost-benefit analyse på det analyserede system
 • Kunne opstille innovations- og entreprenørmæssige perspektiver for systemer og apparater til løsninger af problemstillinger inden for vand og sanitet

Kompetencer

 • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for analyse af systemer og apparater til løsning af verdensmålsproblemstillinger inden for vand og sanitet, og kunne bearbejde en sådan problemstilling og perspektivere den til det omkringliggende samfund
 • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for systemer for rent vand og sanitet
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske, innovative og entreprenante forhold ved udvikling og idriftsættelse af systemer eller apparater til rent vand og sanitet

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper.

Der gives et antal lektioner i forretningsforståelse og cost-benefit analyse samt innovation og entreprenørskab, for at understøtte læringsmålene omkring dette.

Projektet giver mulighed for, at de studerende arbejder sammen på tværs af deres begyndende specialisering i projekter inden for rent vand og sanitet. Det kan være inden for det miljøtekniske område, hvor der ses på spildevand. Det kunne være fremstilling af pumper og filtre eller kemiske påvirkninger mv., der indgår i et samlet projekt.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål 6 rent vand og sanitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSDG 6 Clean Water and Sanitation
ModulkodeN-GE-B5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet