Verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 3. semester i ingeniørvidenskab verdensmål 3 sundhed og trivsel, eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Læringsmål

Viden

 • Have opnået viden om og forstå betydningen af verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur
 • Kunne forstå vigtigheden af opstilling af tekniske løsninger til opfyldelse af verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur
 • Have opnået viden om modellering af grundlæggende mekaniske, elektriske, kemiske og/eller termiske systemer eller processer
 • Have opnået forståelse for styring og regulering
 • Have opnået viden om og erfaring med eksperimentelt arbejde eller anvende relevante data fra reelle fysiske målinger, hvor reguleringsteknik anvendes sammen med et modelleret system

Færdigheder

 • Kunne opstille dynamiske modeller af mekaniske, elektriske, kemiske og/eller termiske systemer eller processer til løsning af tekniske problemstillinger inden for verdensmål 9 og kunne implementere disse modeller i et simuleringsværktøj
 • Være i stand til at opstille krav til et reguleringssystem under hensyntagen til systemets egenskaber og begrænsninger
 • Kunne opsætte en specifik målsætning for projektet set i relation til et bæredygtig samfund inden for industri, innovation og infrastruktur
 • Kunne anvende styring og reguleringsteknik til dimensionering af en regulator og kunne vurdere den fundne regulatorstrategis egnethed
 • Have kendskab til praktisk implementering af en regulator samt forståelse for instrumentering til måling af et systems tilstande
 • Kunne vurdere opnåede teoretiske resultater og eksperimentelle resultater baseret på laboratoriearbejde eller ved reelle fysiske målinger

Kompetencer

 • Have opnået evne til at kunne anvende akademiske kundskaber og færdigheder inden for grundlæggende reguleringsteknik på en praktisk problemstilling inden for verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur
 • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur

Undervisningsform

Projektgrupperne samarbejder om mere komplekse problemstillinger inden for industri, innovation og infrastruktur.

Projekterne forventes at blive udført i samarbejde med industrien, forsyningsvirksomheder eller fx kommuner om infrastruktur. De studerende får derved kontakt til det omgivende samfund og får yderligere muligheder for at udvikle deres problemorienterede læring til udvikling af de tekniske løsninger inden for industri og forsyningsvirksomheder.

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor løsningen fremkommer som en iterativ proces med refleksioner på opstillede delmål og analyser, og hvor de personlige samarbejdskompetencer og tolerance og robusthed over for andres input bliver styrket igennem gruppesamarbejdet.

Projektet kan være disciplinorienteret, tværfagligt eller en del af et multidisciplinært projekt, afhængigt af projektvalg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure
ModulkodeN-GE-B4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet