Verdensmål 7 bæredygtig energi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal opnå viden om og forstå betydningen af verdensmål 7 vedrørende bæredygtig energi
 • Skal opnå viden om den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper
 • Skal opnå viden om formalia i forbindelse med rapportskrivning
 • Skal opnå viden om organisering af gruppesamarbejdet og samarbejdet med vejledere
 • Skal have forståelse for energisystemers opbygning og simple modeller herfor

Færdigheder

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne beskrive anvendte teorier og metoder og analysere en eller flere projektvinkler inden for verdensmål 7 om bæredygtig energi
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
 • Skal kunne anvende forskellige projekt- og tidsstyringsværktøjer
 • Skal kunne identificere en problemstilling inden for verdensmål 7 omkring bæredygtig energi og udarbejde en problemformulering, som danner grundlag for det videre arbejde inden for projektets fagområde
 • Skal kunne opstille enkle modeller for det udvalgte energisystem eller dele heraf

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform og arbejdsprocessen under arbejdet med problemstillinger inden for verdensmål 7 om bæredygtig energi
 • Har opnået erfaring med relevante analysemetoder og simple modeller inden for emnet bæredygtig energi
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde om problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk)

Undervisningsform

Projektgrupperne på semestret samarbejder om en større problemstilling inden for området bæredygtig energi, fx vedvarende energiproduktion, energilagring eller energieffektivisering.

Udføres som projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, konsulentmøder vedrørende PBL-indhold, laboratorieforsøg m.m.

Projektet kan være disciplinorienteret, tværfagligt eller en del af et multidisciplinært projekt, afhængigt af projektvalg.

Projektarbejdet er opdelt i to perioder: P0 til problemformulering og P1 til problemløsning.

P0-perioden varer 5-6 uger. Arbejdet i P0 inkluderer en problemanalyse og en problemformulering for emnet, som skal behandles i P1-delen af projektet. Dette skal dokumenteres i en P0-rapport, som også indeholder en procesanalyse for P0-perioden. P0-rapporten præsenteres på et statusseminar som en del af kurset Problem Baseret Læring, hvor projektgruppens dokumenter (rapport og procesanalyse) diskuteres.

Baseret på problemanalysen og problemformuleringen udfærdiger de studerende P1-delen af projektet. Projektarbejdet dokumenteres i en P1-projektrapport, der indeholder problemanalyse, problemformulering, problemløsning, analyser og resultater, samt diskussion og konklusion.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål 7 bæredygtig energi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSDG 7 Affordable and Clean Energy
ModulkodeN-GE-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet