Teknologier til web og sociale medier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Web-teknologier er gennemgående i dagligdagen for de fleste i det moderne samfund, og de fleste offentlige og private digitale services tilbydes via world wide web. Modulet sigter mod at introducere den studerende til teknologier og praktikker der anvendes i web-baserede applikationer. Den studerende vil lære at udvikle nye web-baserede systemer, og vedligeholde og udbygge eksisterende systemer. Herudover vil den studerende lære at evaluere eksisterende teknologier og platforme, såsom sociale medier og web-baserede services, og at udvikle integrerede applikationer der anvender sådanne platforme, og bidrage til dem.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af client-server arkitekturer og grundlæggende netværkskommunikation
 • Viden om formål, struktur og grundlæggende funktionalitet af hypertext transfer protokollen
 • Forståelse af formål, karakteristika og komponenter af XML, HTML, og CSS
 • Viden om grundlæggende principper for server-side udvikling
 • Forståelse af principper for client-side udvikling og DOM manipulation
 • Viden om state-of-the-art teknologier for bade server-side og client-side udvikling
 • Forståelse af begrebet mash-up og hvorledes der interageres med eksterne services (f.eks. social media)

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Analysere og forklare document object modellen
 • Anvende teknikker til debugging og profilering af web systemer
 • Anvende principper for asynkron client/server interaktion
 • Syntetisere og evaluere statiske og dynamiske web sider og web-baserede applikationer
 • Analysere, rette og udvide eksisterende client- og server-side programmer
 • Anvende eksterne frameworks og APIer til at integrere avancerede funktionaliteter og forbindelser til eksisterende services
 • Evaluere, benytte og tilrette eksisterende web-platforme, f.eks., wiki, CMS eller blogs

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Evaluere eksisterende web-teknologier
 • Evaluere begrænsninger og potentialer for forskellige web-teknologier og vælge det mest passende til at givent projekt

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnTeknologier til web og sociale medier
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnologies for Web and Social Media
ModulkodeMSNMEDB6196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design