Billedbehandling

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kameraer opfanger visuelle data fra den omgivende verden. At bygge systemer der automatisk kan processere disse data kræver billedbehandlingsmetoder. Studerende som gennemfører modulet vil forstå konceptet digitale billeder, og have et overblik over teorier og metoder indenfor billedbehandling, samt over disses anvendelsesområder.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Viden om grundlæggende og lineær algebra
 • Viden om det væsentligste parametre for kameraer og linser
 • Viden om repræsentationer af digitale billeder
 • Forståelse af generel billedbehandling
 • Forståelse af, og evne til at fortolke, histogrammer
 • Forståelse af farvebilleder og deres forskellige repræsentationer
 • Forståelse af punktprocesseringsprincippet (point processing)
 • Forståelse af områdeprocesseringsprincippet (neighborhood processing)
 • Forståelse af hvad en ”BLOB” er, og hvordan den kan ekstraheres
 • Forståelse af hvorledes bevægelige objekter kan segmenteres i en videosekvens

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende matrix-beregninger
 • Anvende følgende punktprocesseringsmetoder: greylevel-mapping, histogram stretching, thresholding, og image arithmetic
 • Anvende følgende områdeprocesseringsmetoder: dilation, erosion, opening og closing
 • Anvende grundlæggende featureekstraktion og matching
 • Anvende billeddifferencer og baggrundssubtraktion
 • Anevende geometriske transformationer på billeder
 • Anvende foldning/korrelation på et billede ved brug af den tilsvarende matematisk operation

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Anvende det generelle princip om digital billedbehandling i en ny kontekst. Dette inkluderer udvælgelse af relevante metoder, og at evaluere resultatet

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnBilledbehandling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImage Processing
ModulkodeMSNMEDB3192
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design