Etiske og regulatoriske kontekster

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at tilvejebringe de studerende en forståelse for mulige konsekvenser af AI teknologi i samfundet samt hvilke reguleringer teknologierne er underlagt i forskellige brugsdomæner. Kurset bygger ovenpå de etiske og samfundsmæssige overvejelser, de studerende har gjort i foregående projektmoduler, og inkluderer både teoretisk indføring i etik og moral i forhold til teknologi, lovgivning, f.eks. GDPR, og praktiske retningslinjer som FAIR.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • Forståelse af etiske overvejelser omkring brugen af AI, herunder privatliv, bias, ansvarlighed og lighed
  • Kendskab til relevante regulativer og politikker inden for AI-området, fxdatabeskyttelseslove og etiske retningslinjer
  • Viden om de potentielle fordele og udfordringer, der opstår ved AI i forskellige områder, fxsundhed, finansiering, sikkerhed og livsstil
  • Viden om aktuelle retningslinjer for AI-implementering i offentlige og private sektorer

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Kan vurdere og evaluere potentielle regulatoriske konsekvenser af AI-systemer og -algoritmer
  • Kan evaluere og diskutere potentielle etiske konsekvenser af AI-systemer og -algoritmer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Kan vurdere de etiske og regulatoriske implikationer af AI-systemer og algoritmer og træffe informerede beslutninger om deres design og implementering

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have afleveret obligatoriske opgaver rettidigt.

Prøver

Prøvens navnEtiske og regulatoriske kontekster
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthical and Regulatory Contexts
ModulkodeMSNDAKIB5232
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet