Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 3.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Have viden om biomarkører i prækliniske faser og translation til humanforsøg
 • Gøre rede for relevante modeller, systemer og værktøjer i prækliniske forsøg indenfor effektivitet, sikkerhed og interaktioner, både in-vivo og in-vitro

Leder/administrator/organisator

 • Kunne redegøre for nationale og internationale myndigheder i forhold til medicingodkendelse og -udvikling 
 • Forstå hvordan innovation kan fungere som en investering for medicinalvirksomheden 
 • Have viden om basale koncepter, værktøjer og modeller i marketing og mikroøkonomi med relevans for medicinalindustrien
 • Viden om metoder for sundhedsøkonomisk evaluering af ny medicin
 • Forstå særlige karaktertræk i den farmaceutiske industri, herunder patentbeskyttelse og markedsregulering

Professionel

 • Kunne forklare etiske aspekter i dyreforsøg i forhold til sikkerhed og effektivitet af nye typer medicin

Færdigheder

Leder/administrator/organisator

 • Analysere risici og udfordringer i præklinisk udvikling
 • Kunne identificere økonomiske/marketing perspektiver relateret til problemstillinger ved udvikling af ny medicin
 • Kunne undersøge viden om udviklingsomkostninger og innovationsbehov i den farmaceutiske industri 

Professionel

 • Analysere etiske problemstillinger i prækliniske forsøg i forhold til dyreforsøg og alternative modeller

Kompetencer

Leder/administrator/organisator

 • Koble viden og færdigheder i humanbiologi/medicin med den farmaceutiske industris behov og udfordringer i forhold til medicinudvikling og marketing

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnFarmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPreclinical Evaluation and Economic Aspects of Drug Development
ModulkodeMEDMS17B5_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet