Forandringsledelse og arbejdsmiljø

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen fokuserer på hvordan medarbejdere og ledere påvirker og påvirkes af forandringer i organisationer, og hvordan bæredygtige forandringsprocesser kan understøttes af forandringsledelse og proceskonsultation (ved interne forandringsagenter eller eksterne konsulenter). Der fokuseres særligt på samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og det psykiske arbejdsmiljø. Denne specialisering giver bl.a. kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser.

Læringsmål

Viden

  • forskellige modeller for proceskonsultation og procesaktiviteter, der inddrager ledere og medarbejdere samt modellernes betydning for motivation, læring og implementering afforandring
  • begreber om psykisk arbejdsmiljø og deres videnskabsteoretiske forudsætninger samt viden om samspillet mellem psykisk arbejdsmiljø og trivsel og læring iorganisationen

Færdigheder

  • at kunne analysere og reflektere over forandringsledelse og forandringsprocesser på et videnskabeligt grundlag.
  • at kunne analysere og reflektere over organisationers psykiske arbejdsmiljø og dets betydning for trivsel og læring
  • at kunne omsætte teori og metode om forandringsledelse og proceskonsulentation til undersøgelse og analyse af konkrete praksisproblemstillinger

Kompetencer

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser i organisationer med fokus på læring og udvikling
  • at kunne anvende teorier og metoder om proceskonsultation og procesaktiviteter iforbindelse med arbejdsmiljøarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandringsledelse og arbejdsmiljø
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives enten individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min.12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChange Management and Work Environment
ModulkodeMAELF20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet