Performance Management

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger: Grundlæggende kendskab til Operations Management og til objekt-orienteret programmering (Java, Python el)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give de studerende en indsigt i industrielle performance løsninger.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • Viden om løsninger med et højt niveau af maskinel intelligens i form af automatiseringskomponenter og sensorbestykning.
  • Viden om realisering af en høj grad af fleksibilitet i et supply chain forløb.
  • Viden om fysisk indretning af et supply chain forløb

Færdigheder

Færdigheder i at:

  • Skal kunne anvende teorier og metoder til design af fleksible løsninger med høj performance krav.
  • Skal kunne arbejde med virtuelle og skala modeller af et supply chain forløb.
  • Skal kunne kommunikere projektforslag og kunne redegøre for de økonomiske implikationer

Kompetencer

Kompetencer til at:

  • Kunne afdække og løse et konkret performance forbedringsbehov.
  • Kunne anvende teoretiske synsvinkler fra flere fagområder
  • Vurdere økonomiske, organisatoriske og tekniske konsekvenser af løsningen.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance Management
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance Management
ModulkodeM-GBE-B6-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet