Entreprenørskab, kunst og teknologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på forskellige tilgange til entreprenørskab, som er relevante for kunst og teknologi. Modulet omfatter analyse af potentielle markeder for oplevelsesteknologiske produkter og metoder til undersøgelse og evaluering af idéer, markeder og virksomheder. Modulet omfatter også kommunikation med forskellige aktører om idéer og projekter indenfor entreprenørskab, kunst og teknologi.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

  • Entreprenørskab, kunst og teknologi

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • metoder og teoretiske tilgange til entreprenørskab inden for kunst og teknologi
  • særlige forhold der gør sig gældende for entreprenørskab indenfor oplevelsesøkonomi og i de kreative brancher
  • metoder til analyse og fortolkning af oplevelsesteknologiske produkter i en given kommerciel kontekst

Færdigheder

Færdigheder i at

  • anvende metoder for entreprenørskab i en given kommerciel kontekst
  • analysere og identificere potentielle markeder samt forbruger- og målgrupper
  • identificere potentialer vedrørende entreprenørskab ved den studerendes egne oplevelsesteknologiske projekter og -aktiviteter
  • reflektere over rollen som oplevelsesteknologisk iværksætter

Kompetencer

Kompetencer i at

  • anvende viden om entreprenørskab i forbindelse med eksisterende og fremtidige oplevelsesteknologiske projekter
  • skabe synergi mellem entreprenørskab og kunstneriske artefakter

Undervisningsform

Individuelt eller gruppearbejde i forhold til fagets aktiviteter og seminarer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntreprenørskab, kunst og teknologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende reeksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Entreprenørskab, kunst og teknologi”

Aflevering: individuelt

Eksamen er en fri opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 15 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArt & Technology Entrepreneurship
ModulkodeKOTBA202018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet