Physical Computing III

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul lærer den studerende om grundlæggende softwareprincipper og om, hvordan forskellige digitale systemer kan udformes for at skabe alternative former for interaktion mellem menneske og maskine. Den studerende lærer principperne for objektorienteret programmering, og hvordan der kan udvikles algoritmer, som kan bruges til at udvikle nye former for interaktion mellem menneske og maskine.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

  • Physical Computing III

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • objektorienteret programmering
  • input-/output-strømme i realtid, som anvendes inden for programmering af interaktive systemer
  • serielle kommunikationsprotokoller, som anvendes inden for kommunikation mellem applikationer, internetbaseret kommunikation m.v.
  • datakortlægningsstrategier, der anvendes inden for udvikling af interaktive systemer

Færdigheder

Færdigheder i at

  • anvende teknisk viden til at udvikle og demonstrere brugen af et interaktivt system
  • analysere brugen af artefaktet
  • sammenfatte viden i skriftlig dokumentation

Kompetencer

Kompetencer i at

  • evaluere artefakter ud fra et teknisk perspektiv
  • identificere yderligere læringsbehov inden for programmering af interaktive systemer

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt eller i mindre grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPhysical Computing III
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed efterfulgt af en mundtlig eksamination.

Aflevering: i grupper eller individuelt

Eksamen afvikles som en samtale mellem den studerende, eksaminator og en intern medbedømmer på baggrund af artefaktet og rapporten, som den studerende har udarbejdet.
Eksamensvarighed: 10 minutter pr. studerende incl. tid til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.

Omfang: den skriftlige del må ikke overstige 5 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Computing III
ModulkodeKOTBA202009
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet