Internationalt samarbejde

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet ”Internationalt samarbejde” giver en teoretisk og praktisk introduktion til metoder for samarbejde med internationale kunstinstitutioner og/eller kunst- og designvirksomheder samt dets muligheder og udfordringer. Den studerende lærer at tilrettelægge og gennemføre et internationalt samarbejdsprojekt. Undervisningsformen er en workshop. Projektet støttes af relevant litteratur og case-studier, der tematiserer og diskuterer centrale begreber som globalisering, netværkskultur og samarbejdsbaseret kreativitet.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

  • Internationalt samarbejde

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • teorier og metoder for samarbejde og netværkskreativitet
  • globaliseringens indvirkning på mediekunst
  • teknologiske betingelser og løsninger for samarbejde.

Færdigheder

Færdigheder i at

  • skabe konceptuelle og tekniske rammer for samarbejde
  • udvikle formater for samarbejde på baggrund af eksisterende metoder på området.

Kompetencer

Kompetencer i at

  • analysere eksisterende betingelser for samarbejde, herunder analyse af brugergrupper og deltagende institutioner
  • overveje aktuelle kulturhistoriske og medieteknologiske forhold og mulige løsninger på internationalt samarbejde.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: gruppearbejde i forhold til fagets aktiviteter og seminarer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationalt samarbejde
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Internationalt samarbejde”

Eksamensform: c)

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational collaboration
ModulkodeKOTBA201914
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet