Play og Event

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til forskellige tilgange til udvikling af  projekter med fokus på leg, begivenheds- og oplevelsesdesign. Desuden introduceres den studerende for mobile teknologier og deres anvendelse inden for tilrettelæggelsen deltagelsesbaserede begivenheder og events.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

  • Play og event

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • teorier inden for leg og deltagelse
  • oplevelser og events som kulturelt fænomen
  • forskellige teknologier og deres anvendelse inden for deltagelsesbaserede projekter og events.

Færdigheder

Færdigheder i at

  • udarbejde og beskrive koncepter for lege- og spilbaserede projekter og events.
  • inddrage teknologier i kunstneriske formater indenfor legebaserede projekter og events.
  • anvende som leg og spil som strategier til deltagerinvolvering

Kompetencer

Kompetencer i at

  • designe, implementere og reflektere over lege- og spilbaserede projekter og events.
  • Identificere og reflektere over leg og spil som strategi for deltagerinddragelse inden for andre fagområder.

Undervisningsform

Gruppearbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlay og Event
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Play og Event (valgmodul)”

Eksamensform: c)

Aflevering: individuelt

Eksamen er en fri opgave. Den studerende skal udarbejde et legebaseret artefakt eller en legebaseret event og aflevere en reflekterende rapport.
Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlay and Event
ModulkodeKOTBA19VM02
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kunst og teknologi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet