Kaj Munks kommunikation

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet får du indsigt i analyse og tilrettelæggelse af kommunikationsprodukter.

Det teoretiske grundlag for arbejdet på projektmodulet "Kaj Munks kommunikation" vil være kommunikationsteorier, æstetik, narratologi, og teorier om tegn- og informationssystemer. Hertil kommer fagrelevant videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

  • teorier og metoder af særlig relevans for modulets emneområde
  •  videnskabelige problemstillinger inden for modulets emneområde

Færdigheder

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for modulets område 
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for modulets emneområde.

Kompetencer

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af modulets problemstillinger.

Undervisningsform

Selvstudie kombineret med 4 undervisningsseminarer

Omfang og forventet arbejdsindsats

Alt i alt skal man på et akademisk kursus af 15 ETCS-point, som dette modul giver, forvente en arbejdsbelastning på omkring 412.5 arbejdstimer. Det inkluderer forberedelse til de konkrete undervisningsgange, træning, deltagelse, diskussioner, øvelser og opgaver i og mellem de enkelte undervisningsgange samt litteraturstudier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKaj Munks kommunikation
Prøveform
Mundtlig
Eksamen foregår som en intern mundtlig prøve med vejlederen som eksaminator og under medvirken af en intern medbedømmer. Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Dette modul er en del af efter- og videreuddannelsesforløbet ”Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker”, som i alt består af 4 moduler, handler om Kaj Munks kommunikation. Undervisningen stiller skarpt på Kaj Munk som dramatiker, prædikant, journalist og samfundsdebattør.

Modulet  kan følges uafhængigt af de øvrige tre moduler.

Læs mere på studiets hjemmeside:

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/kommunikative-aspekter-kaj-munks-liv-vaerker/

Fakta om modulet

Engelsk titelKaj Munk's communication
ModulkodeKDMKAJM2018
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
Heltid på Deltids udbud
Oprettes pba tilmeldinger
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Litteraturgrundlag: 1500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.