Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med forløbet er at give deltagerne viden, kompetencer og færdigheder i at lede og facilitere samtale- og udviklingsprocesser, der kan fremme en forståelse for og evne til at arbejde med den eksistentielle og etiske meningsdimension. Centralt står forundrings- og undringsparathed og filosofiske dialog- og dannelsesformer.

Læringsmål

Viden

  • teorier og metoder af særlig relevans for modulets emneområde
  •  videnskabelige problemstillinger inden for modulets emneområde

Færdigheder

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for modulets område 
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for modulets emneområde.

Kompetencer

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af modulets problemstillinger.

Undervisningsform

Selvstudie kombineret med 6 undervisningsseminarer

Omfang og forventet arbejdsindsats

Alt i alt skal man på et akademisk kursus af 5 ETCS-point, som dette kursus giver, forvente en arbejdsbelastning på omkring 137 arbejdstimer. Det inkluderer forberedelse til de konkrete undervisningsgange, træning, deltagelse, diskussioner, øvelser og opgaver i og mellem de enkelte undervisningsgange samt litteraturstudier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern medbedømmer.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se yderligere informationer på modulets hjemmeside:

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/facilitering-undringsbaserede-dialoger-forundringsvaerksteder/indhold/filosofisk-vejledning-og-kreativitet/

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophical guidance and creativity in professional development and organizations
ModulkodeKDMFILO2018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Heltid på Deltids udbud
Oprettes pba tilmeldinger
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet