Skriftbaseret kommunikation

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af skriftlige kommunikationssituationer
  • og forståelse af forskellige skriftsproglige genrer og disses krav til udformning af teksten.

Færdigheder

  • at udtrykke sig skriftligt på et grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at oversætte grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat fra dansk til tysk uden grammatiske og leksikale fejl.
  • at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på tysk på et avanceret akademisk niveau

Kompetencer

  • at reflektere kritisk over eget arbejde med den sproglige fremstilling på tysk på videnskabeligt niveau
  • reflektere over valgte oversættelsesstrategier på basis af videnskabelig eller teoretisk indsigt og på videnskabeligt niveau

Undervisningsform

I tilknytning til modlet afholdes kursus i fri skriftlig udtryksfærdighed og oversættelse fra dansk til tysk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftbaseret kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af to dimensioner: oversættelse til tysk af en nutidig dansk normalprosatekst og fri skriftlig udtryksfærdighed ud fra et udleveret tekstmateriale, som lægger op til tekstreferat og -diskussion.
Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication
ModulkodeKATYSK20135
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet