Tysk sproghistorie

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • centrale temaer og problemstillinger i det tyske sprogs historie, herunder fonologi, morfologi, syntaks og semantik
  • udvalgte ændringer i det tyske sprogs udvikling

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende udvalgte sproghistoriske perspektiver på et avanceret akademisk niveau i analysen af moderne sproglige fænomener.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • på et videnskabeligt grundlag at reflektere over sproghistoriske og -teoretiske problematikker.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Modulet omfatter:

  • introduktion til centrale temaer og problemstillinger i det tyske sprogs historie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk sproghistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of the German Language
ModulkodeKATYSK201311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet