Sociologisk metodespecialisering: Biografisk narrativ metode

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset er at give den studerende en videregående indføring i og overblik over den kvalitative del af biografiforskningens metodiske univers. Det er målet, at den studerende tilegner sig centrale begreber i biografisk/narrativ forskning, kvalitative biografiske/narrative metoder og deres anvendelse, samt om analyse af kvalitativt biografisk/narrativ datamateriale herunder de forskellige bagvedliggende teoretiske forståelser.

Indhold
Kurset bygger videre på generel kvalitativ metode og viderefører og udvikler en forståelses- og anvendelsesramme, som bygger på både metodiske og teoretiske begreber.

Kurset falder i tre dele. Først placeres brugen af biografisk narrativ metode i en sociologihistorisk sammenhæng og centrale teoretiske og metodologiske begrebsdannelser introduceres. Dernæst præsenteres forskellige analytiske rammer for arbejdet med og analyse af biografisk datamateriale. Afslutningsvist rettes fokus mod konkret anvendelse af livsfortællinger som kvalitativ metode til analyse af sociologiske problemstillinger. Der arbejdes med indsamling og analyse af biografisk datamateriale herunder gennemførelse og analyse af biografisk narrative interviews.

Læringsmål

Viden

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologisk metodespecialisering: Biografisk narrativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Methods Specialisation: Biographical Narrative Method
ModulkodeKASOC2022B10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet