Videregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig en videregående anvendelsesorienteret forståelse for begrebet kausalitet samt kvantitative metoder til kausal inferens i sociologien. Kurset skal gøre de studerende i stand til at reflektere over, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at en given kausal effekt kan identificeres. Derudover skal kurset gøre den studerende i stand til at estimere en eventuel kausal effekt ved hjælp af videregående kvantitative metoder.

Indhold
Kurset giver den studerende en videregående indføring i begrebet kausalitet og videregående kvantitative metoder til kausal inferens i sociologien. Der lægges ud med en introduktion til begrebet kausalitet med særlig fokus på kontrafaktiske hændelser, potentieller udfald og grafiske metoder til at diskutere forudsætninger for at en given kausal effekt kan identificeres. Derefter præsenteres de studerende for en række metoder til at estimere kausale effekter. I de tilknyttede øvelser arbejdes der med de præsenterede metoder i praksis på forskellige datasæt, som vil blive udleveret. Som udgangspunkt benyttes statistikpakken Stata i øvelserne, men den studerende er velkommen til at benytte andre statistikpakker på egen hånd, hvis det ønskes.

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet opnår:

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet kan:

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet har:

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulerne afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig eksamensopgave af en uges varighed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Quantiative Methods
ModulkodeKASOC20185A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet