Forandringer i socialt arbejde

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at 1. og 2. semester er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af en række undervisningsgange, hvor omdrejningspunktet er forandring og praksisudvikling i socialt arbejde, med præsentationer af aktuelle og forskningsbaserede tematikker i og eksempler på socialt arbejde med flere aktører på forskellige arenaer.

Der lægges vægt på at præsentere forskellige typer af socialt arbejde, som kan danne afsæt og inddrages i de skriftlige opgaver på 3 semester.

På baggrund af forelæsninger og pensum er der fokus på de studerendes mundtlige formidlingsevner.

Gennem gruppebaserede oplæg på en afsluttende konference, præsenterer de studerende et formidlingsprodukt, der bedømmes med intern censur bestået/ ikke-bestået.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om forskellige aktører, deres positioner og perspektiver, samt disses betydning for udviklingen af det sociale arbejde.

Færdigheder

  • Kan analysere forskellige aktørpositioner og disse positioners betydning for udvikling af det sociale arbejde.

Kompetencer

  • Kan analysere og udvikle socialt arbejde under inddragelse af forskellige aktørperspektiver.

  • Er i stand til at tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt.

Undervisningsform

Modulet består af en række undervisningsgange, hvor omdrejningspunktet er forandring og praksisudvikling i socialt arbejde, med præsentationer af aktuelle og forskningsbaserede tematikker i og eksempler på socialt arbejde med flere aktører på forskellige arenaer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandringer i socialt arbejde
Prøveform
Mundtlig
Præsentation af et formidlingsprodukt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChanges in social work
ModulkodeKASOA20233
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet