Ungdom, risiko og socialt arbejde

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en forudsætning, at 1. og 2. semester er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

I dette valgfag ser vi på risiko i ungdomslivet og på de socialpolitiske og det sociale arbejdes tilgange hertil. Vi gennemgår forskellige sociologiske perspektiver på ungdomskulturer og den rolle risikoadfærd spiller. Vi ser også på de sociale og strukturelle vilkår for unges liv i Danmark i dag (uddannelse og beskæftigelse, familieliv, økonomi m.m.) og de marginaliseringsprocesser, disse vilkår rummer risiko for. Endelig diskuterer vi, hvordan det sociale arbejde anskuer og søger at intervenere i risikoadfærd og marginaliseringsprocesser.

Læringsmål

Viden

  • Tilegner sig viden om sociologiske forståelser af unges risikoadfærd, marginaliseringsprocesser og socialpolitiske diskurser om og tilgange til unge og risiko

Færdigheder

  • Tilegner sig færdigheder i at analysere unges risiko adfærd i et ungdomskulturelt, praksis teoretisk og strukturelt perspektiv

 

Kompetencer

  • Tilegner sig kompetencer i at forholde sig kritisk til tilgange til og interventioner ift. risiko fra socialpolitisk hold og det sociale arbejde

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

De studerende forventes at læse pensumteksterne inden lektionerne og deltage aktivt i lektionernes aktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUngdom, risiko og socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelYouth, Risk and Social Work
ModulkodeKASOA20224T
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet