Hvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at 1. og 2. semester er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

På dette fag introduceres til forskellige tilgange til praksisnær forskning og vidensdeling i socialt arbejde. Målet er, at den studerende har en grundlæggende forståelse for forskelle, styrker og begrænsninger ved de forskellige tilgange og at vedkommende på den baggrund er i stand til at designe og gennemføre praksisforsknings-projekter til gavn for både forskning og praksis.

I de senere år har ønsket om at udvikle evidensbaseret politik og praksis på det sociale arbejdes felt været medvirkende til igen at rejse en ophedet diskussion om hvilket viden grundlag socialt arbejde skal have. På den akademiske front, var bl.a. Donald Schöns arbejde fra 1980erne centralt for kritikken af at basere socialt arbejde på teknisk rationel viden.

Men hvis den teknisk-rationelle viden er utilstrækkelig, hvad så? På dette fag sætter vi fokus på hvordan ny viden kan indoptages, anvendes og bidrage til at kvalificere socialt arbejde.

Kurset vil give de studerende indsigt i både klassiske tilgange til forsknings- praksissamarbejde og til nye tendenser med fokus på viden mægling og dialogisk viden produktion mellem forskning og praksis.

Kurset beskæftiger sig især med en form for viden som tager udgangspunkt i de faktiske problemer, der gør sig gældende i praksis; som inddrager borgeres og praktikeres perspektiv og viden i oparbejdelsen af ny viden; og som på denne baggrund afsøger nye handlemuligheder i praksis.

Kurset vil knytte diskussioner om praksisforskning, aktionsforskning, praktikerforskning, interventionsforskning, etnografisk tilgang og forskningsinformeret refleksion som alternative veje til forbedret praksis i socialt arbejde. Kurset diskuterer desuden måder at skabe dialog mellem borgeres, fagpersoners og forskeres viden og per-spektiver.

Faget forudsætter forudgående kendskab til og erfaring med kvalitative forskningsmetoder.

Faget er relevant for studerende, som ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem forskningsbaseret viden og prak-sisudvikling inden for det sociale arbejde.

Læringsmål

Viden

 • Forskellige tilgange til praksisforskning
 • Hvordan viden kan indoptages, anvendes og kvalificere socialt arbejde
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau.

Færdigheder

 • At foretage analyser af socialt arbejdes praksis produceret ved hjælp af praksisforskning
 • At reflektere over, identificere og argumentere for anvendelse af praksisforskning og forskningsbaseret viden i socialt arbejde
 • At anvende forskellige begreber om praksisforskning og forskningsanvendelse i praksis
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • At undersøge og analysere praksis i socialt arbejde ved hjælp af praksisforskning og forskning-praksissamarbejde
 • At forbinde viden om praksis med at gennemføre viden baseret udvikling/forandring i egen eller anden organisation og/eller bidrage til faglig udvikling
 • At tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning baseret på praksisforskning samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHow Can Social Work Be Improved through New Knowledge? Practice Research, Dialogical Knowledge Production and Research Based Reflection
ModulkodeKASOA20224G
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet