Kulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Lektion 1: Kultur og kulturmøde begreber og perspektiver.

Lektion 2: Observationer – metodiske redskaber og dimensioner.

Lektion 3: Kategorier, kategoriseringsdynamikker og intersektionalitet.

Lektion 4: Analytiske perspektiver og studier af observationer.

Lektion 5: Fælles konference: grupperne fremlægger og opponerer på empiriske observationsstudier.

Lektion 6: Fælles konference: grupperne fremlægger og opponerer på empiriske observationsstudier.

Mål
Formålet med valgfaget er, at give de studerende begrebslig, metodisk og empirisk indsigt i og redskaber til at analysere ”kulturmøder” mellem professionelle inden for socialt arbejde og brugere med indvandrer og/eller flygtningebaggrund. De studerende skal opnå viden om en række centrale begreber til belysning af ”kulturmøde”; kompetencer til – i lyset af disse begreber - at diskutere og problematisere, hvordan forhandlinger af identiteter (professionelle, bruger-, nationale, etniske) finder sted i en konkret institutionel kontekst; og færdigheder i at få øje på ”kultur” og ”kulturmøder”, som er implicitte eller ikke italesat, og øje på andre strukturerende faktorer i situationer og kontekster, som vi anskuer som ”kulturmøder”. De studerende skal desuden opnå metodiske færdigheder i at planlægge, gennemføre og analysere et observationsstudie af ”kulturmøde” inden for socialt arbejde med brugere med indvandrer og/eller flygtningebaggrund.

Læringsmål

Viden

  • Redegøre for centrale begreber ift. at belyse og analysere ”kulturmøder” mellem professionelle i socialt arbejde og brugere med indvandrer og/eller flygtningebaggrund
  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

  • Diskutere, hvordan forskellige institutionelle rammer og forståelser af ”kultur”, ”etnicitet” og sociale problemer forhandles i konkrete møder
  • Diskutere, hvordan observationsstudier kan anvendes i en belysning og analyse af ”kulturmøder”
  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • Observere og analysere hvordan forskellige aspekter af ”kulturmødet” udspiller sig i en konkret empirisk sammenhæng
  • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Encounters – Observational Studies of Social Categories and Interactions in Social Work with Immigrants and Refugees
ModulkodeKASOA20204Z1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet