Tæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Baggrunden for at udbyde dette valgfag på KSA er, at kandidater i socialt arbejde i større eller mindre udstrækning vil skulle forholde sig til spørgsmålet om, hvordan vi dokumenterer/demonstrerer virkningerne af indsatser i socialt arbejde – både overfor de borgere, som er genstand for indsatserne og politisk/samfundsmæssigt ift. de penge der bruges på indsatserne. Helt centralt er her hvorvidt vi – når måling og evaluering benyttes som værktøjer i socialt arbejde – reelt tæller det der tæller? Eller blander vi faktisk æbler og pærer, når vi sætter socialt arbejde på en formel, der kan tælles og opgøres? Formålet med valgfaget er, at dels at give de studerende værktøjerne til kritisk at vurdere og reflektere over, hvordan socialt arbejde kan evalueres og måles, og dels at give de studerende en metodisk indføring i evalueringsteorien, herunder praktiske kompetencer til at designe og vurdere evalueringer af offentlige indsatser (politikker, programmer, projekter og lignende) i forhold til såvel deres tilrettelæggelse, gennemførelse som anvendelse. Løbende gennem valgfaget vil PBL stå som et centralt omdrejningspunkt bl.a. i form af indlagte øvelser i hver undervisningsgang.

Læringsmål

Viden

 • den historiske udvikling i måling og evidensbasering af socialt arbejde, herunder en kritisk konstruktiv forståelse af de herskende antagelser bag brugen af evidens og evaluering.
 • Hvordan man kan nuancere debatten om anvendelsen af evaluering
 • forskellige metodiske indgange til måling og evaluering af socialt arbejde, herunder forskellige evalueringsmodeller (mål-, effekt-, proces-, bruger-, realistisk- mv.),
 • de politiske, administrative og forskningsmæssige sammenhænge, hvori evalueringer gennemføres og forventes anvendt.
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • at arbejde problemorienteret og casebaseret samt på et videnskabeligt grundlag at identificere problemstillinger relateret til måling af socialt arbejde
 • at reflektere over, identificere og argumentere for relevante evalueringsmodeller til vurdering af effekter af sociale indsatser.
 • At forholde sig kritisk til den vidensbase som anvendes i og lægges til grund for udvikling af socialt arbejde i politik og praksis
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • kritisk at vurdere og reflektere over muligheder og konsekvenser ved måling af socialt arbejde
 • at designe og vurdere evalueringer af offentlige indsatser (politikker, programmer, projekter og lignende) i forhold til såvel deres tilrettelæggelse, gennemførelse som anvendelse.
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAre We Counting What Counts? – Evaluation in and of Social Work
ModulkodeKASOA20204Q
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet