Transnationalt socialt arbejde med voksne udsatte migranter inden for menneskehandel, prostitution og arbejdsmarkedet

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Udgangspunktet for dette valgfag er et internationalt blik på socialt arbejde. Kurset udforsker hvordan de globale bevægelser i form af internationale sociale problemer påvirker det sociale arbejde - både lokalt og globalt. Målet for kurset er at give de studerende mulighed for at kvalificere deres teoretiske og analytiske færdigheder inden for de socialpolitiske felter, menneskehandel, prostitution og arbejdsmarkedsmigration/tvangsarbejde samt kvalificere de studerendes forståelse og viden af transnationale bevægelsers betydning for og udvikling af sociale arbejdes praksisser med voksne udsatte grupper af migranter som lever et liv på tværs af landegrænser.

Kurset undersøger, hvordan vi videnskabeligt kan studere menneskehandel, prostitution og arbejdsmarkedsmigration ved kritisk at undersøge: (1) spændingsfeltet mellem hvorledes der kan tages højde for forholdet mellem ’hvad prostitution, menneskehandel og tvangsarbejde er’ (ontologisk) og (2) ’hvilke prostitutions- og menneskehandelsrepræsentationer der eksisterer’, samt hvorledes forskellige sociale aktører indenfor det socialpolitiske og sociale arbejdes område både hjælper, men også regulerer mennesker der sælger sex og/eller migranter der er blevet identificeret som ofre for menneskehandel eller på anden vis som tvangsarbejdere. Gennem en række teoretiske greb blandt andet hentet fra socialt arbejde, feministiske studier, migrationsstudier og sociologien tilbyder kurset analytiske redskaber, som kan anvendes i analysearbejdet af, hvorledes det sociale arbejde etableres gennem forskellige sociale aktørers arbejde med ofre og klienter, samt de konsekvenser det kan få for mennesker, der sælger sex og/eller som er blevet defineret som ofre for menneskehandel eller anden tvangsarbejde. Således sætter dette kursus fokus på national og transnational politik, styring og praksisser i det sociale arbejde inden for prostitution, menneskehandel og arbejdsmarkedsmigration. Gennem hele kurset anvendes der empiriske eksempler fra praksis.

Mål

Målet for undervisningen er at give de studerende mulighed for at kvalificere deres teoretiske og analytiske færdigheder inden for de socialpolitiske felter, menneskehandel, prostitution og arbejdsmarkedsmigration samt kvalificere de studerendes forståelse og viden af transnationale bevægelsers betydning og påvirkning for det sociale arbejdes praksis med udsatte grupper af migranter.

Læringsmål

Viden

  • har viden om transnationalt socialt arbejde og udsatte migranter inden for prostitution, menneskehandel og arbejdsmarkedsmigration/tvangsarbejde
  • har viden om hvorledes socialpolitikken og det sociale arbejde med udsatte migranter inden for menneskehandel og prostitution er rammesat, formet og udfordret af nationale politikker, internationale konventioner og transnationale bevægelser.
  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til PBL)

Færdigheder

  • kan arbejde problemorienteret, analysere og teoretisk reflektere kritisk over egen og andres viden om og positioner inden for de socialpolitiske og sociale arbejdes felter, menneskehandel, prostitution og tvangsarbejde
  • kan diskutere og reflektere over specifikke opfattelser af globale og transnationale sociale problemer, socialpolitiske programmer og deres tilhørende sociale praksisser.
  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • har kompetencer til at analysere og identificere sammenhænge mellem forskellige forståelser og logikker indenfor prostitution, menneskehandel og arbejdsmarkedsmigration, og konsekvenserne heraf for det sociale arbejde og de implicerede udsatte migranter.
  • kan applicere og omsætte teoretiske refleksioner og perspektiver i analysearbejdet af socialt arbejde med ofre for menneskehandel og mennesker der sælger sex.
  • kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til Portfolio )

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransnationalt socialt arbejde med voksne udsatte migranter inden for menneskehandel, prostitution og arbejdsmarkedet
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTransnational Social Work – Vulnerable Migrants in the Field of Human Trafficking, Prostitution and Labour Market
ModulkodeKASOA20204P1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet