Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Undervisningen vil inddrage den historiske udvikling i psykiatri- og handicapforståelser i relationen mellem politiske bevægelser, styring, viden og praksis i socialt arbejde. Herunder vil der indgå en diskussion af skiftende problemforståelser og menneskesyn, diagnostik og udredning, handlemuligheder, metoder og praksis i socialt arbejde, handicaprettigheder, brugerindflydelse og den offentlige styring af de sociale og rehabiliterende indsatser på området.

Der fokuseres i undervisningen på aktuelle umiddelbart modsætningsfyldte tendenser til på den ene side en ensliggørelse af tilbuddene via akkreditering og evidensbasering, på den anden side et fokus på specialiseret viden, individuelle hensyn og brugerinddragelse. Der fokuseres endvidere på forholdet mellem på den ene side et stigende fokus på selvhjulpenhed, hverdagsrehabilitering, ressourcer og udvikling og på den anden side de individuelle behov for aflastning, støtte og inddragelse af menneskers egen livssammenhæng og individuelle betingelser.

Temaerne inden for dette valgfag er organiseret således at vi starter med at se på bevægelser i menneskesyn og handicapforståelser i et samspil mellem politik, styring og praksis i socialt arbejde og der arbejdes teoretisk med de ideer om velfærd, individ og samfund de bygger på. Derefter fokuseres der på nutidige og aktuelle menneskesyn og rehabiliterende og beskæftigelsesrettede indsatser i det sociale arbejde på psykiatri- og handicapområdet. Der arbejdes gennem hele valgfaget med eksempler fra praksis.

Mål
Målet for undervisningen er at give de studerende mulighed for at kvalificere deres forståelse af den historiske og nutidige udvikling i menneskesyn, problemforståelser, politik, viden og praksis i socialt arbejde med udsatte grupper, handicap og funktionsnedsættelser.

 

Læringsmål

Viden

  • har viden om, den historiske og nutidige udvikling i menneskesyn, problemforståelser, politik, viden og praksis i socialt arbejde med udsatte grupper, handicap og funktionsnedsættelser.
  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

  • kan arbejde problemorienteret, analysere og reflektere kritisk over egen og andres viden i socialt arbejde på psykiatri og handicapområdet, herunder specifikke opfattelser af sociale problemer, socialpolitiske programmer og deres tilhørende teknologier og praksisser.

  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • kompetencer til at analysere og identificere sammenhængen mellem forskellige psykiatri- og handicapforståelser, de ideer om velfærd, samfund og individ de bygger på og konsekvenserne heraf for socialt arbejde og for borgerne.
  • kan anvende og omsætte teoretiske refleksioner, bruger- og professions perspektiver, historiske analyser og praksiseksempler til analyser af socialt arbejde med udsatte grupper, handicap og funktionsnedsættelser
  • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work in the Field of Psychiatry and the Disability Field
ModulkodeKASOA20204L1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet