Narrativ analyse og socialt arbejde

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Narrativ form er ofte frem for en emnemæssig eller faglig systematik egnet til at indfange de berørtes perspektiv samt den viden og indsigt, de ligger inde med. Det at få fortalt sin historie kan have en helende eller frigørende virkning. Det kan omvendt være en belastning, hvis der er tale om en hyppigt gentagen fordring. Menneskers beretninger er i det hele taget centrale i menneskers tilværelse og i socialt arbejde. Det gælder både klienters fortællinger om deres situation og professionelles fortællinger om muligheder og begrænsninger for at yde hjælp. Narrativer er et omfattende felt, spændende fra de store fortællinger om velfærdsstaten og solidaritet, over det biografiske i form af det enkelte menneskes livsforløb til (ofte små) narrativer i interaktion i hverdagslivet. Narrativ analyse spænder tilsvarende over en vifte af tilgange. Én strømning på tværs af disse forskelle i tilgangene har været en øget opmærksomhed omkring ikke blot narrativernes strukturelle form, men også deres konkrete sproglige udformning samt den rolle eller funktion, de har i løbende interaktion. Narrative tilgange har bl.a. vist sig i værdifulde i analyser af deltageres perspektiv i socialt arbejde.

Mål
Kurset sætter fokus på narrativer, narrativ analyse og forskellige narrativanalytiske tilgange til socialt arbejde. Kurset tager udgangspunkt i sondringen mellem det narrative og det ikke-narrative inden for socialt arbejde og har fokus på potentialer og begrænsninger i narrativ analyse samt på det narrative som sådan. Kurset vil knytte an til diskussioner om betydningen af narrativer og til diskussioner om at inddrage klienters/brugeres/borgeres viden og perspektiv i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sociale indsatser.

 

Læringsmål

Viden

 • Har viden om narrativ analyse i socialt arbejde
 • Har viden om muligheder og begrænsninger i narrative analyser
 • Har viden om betydningen af tage udgangspunkt i deltagernes perspektiv
 • Hvordan PBL som læringsprincip kan anvendes som tankegang og redskab i en skriftlig analyse beskrevet på et udfoldet niveau

Færdigheder

 • Kan foretage analyser forskellige typer af narrativer
 • Kan reflektere over dilemmaer og udfordringer i at tage udgangspunkt i deltagerperspektiver
 • Kan anvende forskellige begreber om narrativer (fx temporalitet, plot, fortællestruktur, accounts) og deres rolle i socialt arbejde
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere konkrete fortællinger fra det sociale arbejdes felt
 • Kan forbinde viden om konkrete narrativer i socialt arbejde med viden om rammer og intentioner med det sociale arbejde på et givet område
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende narrativ forskning i socialt arbejde samt formidle denne på det sociale arbejdes felt
 • Kan anvende PBL i en fordybelsesproces, hvor analyse og refleksion vises i en avanceret form

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNarrativ analyse og socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNarrative Analysis and Social Work Research
ModulkodeKASOA20204G1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet