Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • strategisk markedskommunikation
 • organisationskommunikation i offentlige medier inden for fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • virksomhedens markedskommunikation, herunder markedskommunikationens strategiske niveauer, forskellige typologier samt taktisk medievalg
 • virksomheders forskellige muligheder for markedskommunikationsstrategier inden for aktuelle temaer
 • massemediers indflydelse på virksomheders og organisationers PR
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde med relation til fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • at analysere virksomhedens markedskommunikation
 • at udvælge og udarbejde markedskommunikationsstrategier inden for udvalgte temaer
 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde på et niveau, der bygger oven på bachelorniveau
 • på et videnskabeligt grundlag at reflektere over fagområdets viden samt at identificere videnskabelige problemstillinger.
 • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til en udvalgt problemstilling
 • at mestre relevant metode i relation til den valgte problemstilling
 • at analysere en udvalgt problemstilling til bunds
 • at formidle viden i en sikker form, som overholder principperne for akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • selvstændigt at arbejde teoretisk og praktisk med virksomheders og organisationers PR og strategiske markedskommunikation
 • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde omkring komplekse opgaver og problemstillinger med en professionel tilgang med høj grad af sikkerhed
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens PR og strategiske markedskommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser.
Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 25 sider ved individuelle projektrapporter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation.

Reeksamen holdes efter samme retningslinjer med udgangspunkt i det reviderede projekt.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Relations and Strategic Market Communication of the Company
ModulkodeKASIVENG2004
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet