Strategisk ledelse af videnskommunikation

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver en indføring i de centrale og aktuelle problemstillinger, der konstituerer feltet strategisk videnskommunikation.

Indholdsmæssigt sætter kurset sig sammen af to spor. Et spor, der beskæftiger sig med virksomhedens strategi og ledelse generelt. Strategi og ledelse udgør fundamentet for det andet spor. I det andet spor bliver der gået i dybden med udvalgte, aktuelle temaer og problemer inden for den strategiske ledelse af videnskommunikation. Vi vil her se på videnledelse, den lærende & den vidende organisation, videnintensive virksomheder, videnregnskaber og kompleksitetsteori.

Ud over at kurset således giver et bredt teoretisk fundament i relation til centrale aspekter af den strategiske tilgang til ledelse af videnskommunikation, er kurset ligeledes kendetegnet ved en anvendelsesorienteret komponent. Det betyder, at kurset løbende omsætter det teoretiske fundament til praksis i forhold til at identificere, analysere og vurdere udvalgte, relevante videnskommunikative problemstillinger, der knytter sig til virksomhedens strategiske videnskommunikation med de stakeholdere, som virksomheden er afhængig af. 

Læringsmål

Viden

  • en strategisk tilgang til ledelse af virksomheders videnskommunikation
  • grundlæggende teorier inden for videnledelse.

Færdigheder

  • at anvende principperne for problembaseret læring i relation til strategisk ledelse af videnskommunikation
  • at identificere, analysere og vurdere virksomheders problemstillinger i relation til videnledelse
  • at designe teoretisk velfunderede løsningsforslag til videnskommunikative problemstillinger.

Kompetencer

  • at se videnledelse fra en strategisk vinkel
  • at formidle sin teoretiske viden i relation til videnledelse og omsætte den til praktisk videnledelse.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategisk ledelse af videnskommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er præsenteret inden for det udvalgte område.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic Management of Knowledge Communication
ModulkodeKASIV202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet