Tværfagligt projektmodul

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et projektbaseret emnestudie som kombinerer dele af Kulturforståelses fagområder samt den studerendes centralfag.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Projektvejledning og selvstændigt projektarbejde.

 

Læringsmål

Viden

  • omfattende og nuanceret viden om den teoretiske, empiriske og metodiske baggrund for den valgte problemstilling
  • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder
  • præcis og nuanceret indsigt i den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • selvstændigt at formulere, analysere og belyse en tværfaglig teoretisk og empirisk relevant problemstilling indenfor kulturforståelse samt den studerendes centrale fag
  • at tilrettelægge projektarbejdets tværfaglige vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering.

Kompetencer

  • at forholde sig kritisk-analytisk til egen viden og herudfra selvstændigt at kunne vælge og tilrettelægge et tværfagligt fordybelsesområde
  • at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk
  • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at formidle projektarbejdets tværfaglige resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværfagligt projektmodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejde-de projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinay Project
ModulkodeKASFKULT2206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet