Kultur og formidling

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i forholdet mellem kultur og formidling, kulturelle processer og formidlingsmæssige strategier samt forskellige samfundsmæssige, æstetiske og medierede sammenhænge for kulturel kommunikation og interaktion.

Læringsmål

Viden

 • indsigt i tværkulturelle samfundsmæssige, æstetiske og medierede transformationer, interaktioner og kommunikationer
 • teoretisk og praktisk viden om formidlingsmæssige muligheder og forhindringer i kulturel kommunikation
 • viden om muligheder for digital formidling i kulturel kommunikation
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et projektarbejde.

Færdigheder

 • evne til på et højt niveau at identificere, beskrive og analysere historiske og moderne kulturfænomener og kulturelle problemstillinger i en formidlingsmæssig kontekst
 • evne til i offentlige eller erhvervsfaglige sammenhænge at formidle tværkulturel indsigt
 • evne til at anvende teoretisk og praktisk viden om samfundsmæssige, æstetiske og medierede udviklingstendenser i forbindelse med kulturel kommunikation og interaktion
 • evne til at kombinere og planlægge problemstillinger og formidlingsmæssige strategier gennem projektarbejde
 • evne til at inddrage digitale medier i udarbejdelse af strategier til kulturformidling
 • evne til at diskutere og vurdere betydningen af planlægning og organisering af projektorienterede problemstillinger for effekten af læringsprocessen.

Kompetencer

 • kompetence til at reflektere over forholdet mellem kultur, kulturprocesser og kulturformidling
 • kompetence til at arbejde professionelt og/eller akademisk i organisationer med tværkulturel kommunikation, kulturanalyse og kulturformidling
 • kompetence til at håndtere medierede, digitale og æstetiske praksisser i bred forstand
 • kompetence til at indgå i forskningsbaserede uddannelser, herunder ph.d.-sammenhænge.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og formidling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejde-de projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Dissemination
ModulkodeKASFKULT2205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet