Kulturformidling og værdier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til og indføring i kulturformidling og den værdimæssige baggrund for kulturelle sammenhænge og/eller komplikationer.

 

Læringsmål

Viden

  • viden om kulturformidling og den værdimæssige baggrund for kulturelle sammenhænge og/eller komplikationer
  • indsigt i formidlingsstrategiske muligheder for kulturmøder og kulturel interaktion
  • viden om værdibegrebets udvikling og specifikke værdibegrebers betydning.

Færdigheder

  • evne til at identificere og fortolke værdier i forhold til den kulturelle sammenhæng eller mangel på sammenhæng
  • evne til kulturel selvrefleksion og formulering af handlemuligheder på baggrund af forskellige værdibegreber
  • evne til at analysere og forstå effekterne af digital kommunikation.

Kompetencer

  • kompetence til at anvende kulturformidling som baggrund for diskussioner af forskellige værdibegreber.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturformidling og værdier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved tilstedeværelse ved mindst 80 % af kursusgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen, fx gennem mundtlige oplæg. Kravene til aktiv deltagelse fastsættes af kursusholder og oplyses ved kursets start.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 6 sider. Emnet aftales med underviseren. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Dissemination and Ethics
ModulkodeKASFKULT2204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet