Aktuelle kulturbegreber og problemstillinger

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til og indføring i aktuelle kulturbegreber og problemstillinger med særligt fokus på relation mellem kulturteori og kulturel praksis.

 

Læringsmål

Viden

  • viden om aktuelle kulturbegreber og kulturteori, samt nyere forskning inden for feltet
  • bevidsthed om aktuelle kulturelle problemstillinger og årsagerne hertil
  • indsigt i relevante vinklinger på og formidlingsmæssige muligheder for løsninger af praktiske kulturelle problemstillinger.

Færdigheder

  • evne til at opsøge, identificere og benytte nyere kulturbegreber i aktuelle sammenhænge
  • evne til at sætte sig ind i og forstå rammesætningen for aktuelle kulturelle problemstillinger.
     

Kompetencer

  • kompetence til at arbejde innovativt, kritisk og problemløsende med kulturelle komplikationer
  • kompetence til at arbejde med digital kulturformidling.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle kulturbegreber og problemstillinger
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i form af en eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes ar-bejde inden for modulets kompetenceområder samt den studerendes redegørelse for por-teføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved modulets start.

Porteføljen bedømmes af eksaminator.
Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCurrent Cultural Concepts and Problems
ModulkodeKASFKULT2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet