Identitet og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet undersøger identitetsdannelse og etik i et samfundsmæssigt perspektiv. Det omfatter en indføring i problematikker, der knytter sig til identitetsdannelse set ud fra et filosofisk og et sociologisk perspektiv, herunder i forhold til etiske problemstillinger, der kan opstå i mødet mellem mennesker.

Læringsmål

Viden

  • viden om kulturelle, socialpsykologiske og historiske dimensioner i identitetsdannelse
  • viden om samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til identitetsdannelse, etik og kulturmøder
  • indsigt i forholdet mellem etik og identitet.

Færdigheder

  • evne til at identificere samfundsmæssigt relevante problematikker, der knytter sig til identitet, etik og kultur
  • evne til at forholde sig analytisk differentieret til identitetsmæssige problemstillinger på baggrund af kulturelle transformationer og kulturmøder i såvel reelle som virtuelle kontekster
  • evne til at stille samtidsdiagnoser, der relaterer sig til identitetsdannelse, etik og samfund, herunder i forhold til digitale problematikker.

Kompetencer

  • kompetence til at forbinde identitets- og kulturforståelse med filosofiske og sociologiske teorier
  • kompetence til at reflektere over filosofiske og sociologiske teoriers anvendelighed i forhold til identitets- og kulturforståelse
  • kompetence til tværfaglig problemløsning i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdentitet og samfund
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i form af en bunden 5-dages hjemmeopgave.
Besvarelsen må højst være på 12 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIdentity and Society
ModulkodeKASFKULT2202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet