Kultur i tid og rum

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i kulturforståelsens tids- og stedsmæssige implikationer, heraf de historiske, samfundsmæssige og æstetiske baggrunde for kulturel udvikling og samspil.

 

Læringsmål

Viden

 • viden om de institutionelle, historiske og kommunikative rammer, som kultur skabes og formidles under
 • viden om kulturelle udviklinger og transformationer i forhold til tid og rum
 • indsigt i samfundsmæssige, tværæstetiske og mediemæssige baggrunde for specifikke kulturer og kulturmøder
 • indsigt i lokale, regionale, nationale og globale kulturforskelle og -ligheder i lyset af de historiske baggrunde herfor
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et problemorienteret  projektarbejde med relation til, hvorledes kultur skabes gennem samfundsmæssige, historiske og æstetiske udviklinger.

Færdigheder

 • evne til at identificere, placere og fortolke kulturelle praksisser i forhold til tids- og stedsmæssige forhold og implikationer
 • evne til at analysere specifikke kulturelle transformationer med særligt henblik på kulturmøder mellem såvel vestlige som ikke-vestlige kulturer
 • evne til at udpege og analysere kulturelle tendenser på tværs af historiske perioder og geografiske grænser
 • evne til at diskutere begrænsninger ved valgte metoder i projektarbejdet ift. opnåede resultater.

Kompetencer

 • evne til at diskutere samfundsmæssige, æstetiske og mediemæssige baggrunde for kulturelle udviklinger, samspil og komplikationer
 • evne til at formidle, reflektere og evaluere projektarbejdet.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur i tid og rum
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern mundtlig prøve i: Kultur og Rum.

Prøven tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe.

Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højst i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i en revideret eller ny projektrapport.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture in Time and Space
ModulkodeKASFKULT2101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet