Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende et overblik over og indsigt i nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger i forlængelse af det grundlæggende sociologikursus på uddannelsen.

Målet med modulet er at give den studerende en videregående indsigt i nyere sociologiske hovedtemaer på både mikro-, meso- og makroniveau og centrale problemstillinger med dertil hørende teorier og begreber.

Læringsmål

Viden

  • Om nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger på mikro, meso- og makroniveauet.

Færdigheder

  • I at formulere, vurdere og formidle teoretiske problemstillinger ud fra sociologisk teori samt argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag.
  • I at sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser.
  • I at anvende relevante teoretiske begreber inden for den nyere sociologi i analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling.

Kompetencer

  • Til selvstændigt at reflektere over nyere centrale sociologiske problemstillinger

 

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Sociological Concepts and Problems
ModulkodeKASAMF202215
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se Moodle.