E-valgfag – Omstruktureringer: Selskabs- og skatteretligt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet omstruktureringer i selskabs- og skatteretlig sammenhæng have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • Selskabslovens regler om stiftelse, likvidation, fusion, spaltning og koncerndannelse og tilknyttet rets- praksis samt på overordnet niveau udvalgte EU-selskabsretlige problemstillinger.
  • Selskabsskattelovens regler om stiftelse, likvidation og koncernskatteret, virksomhedsomdannelses- loven, fusionsskatteloven, samt tilknyttet praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • være i stand til at løse en ukendt opgave inden for enten et selskabsretligt eller skatteretligt område og herunder.
 • vælge den eller de model(ler), der løser det stillede problem.
 • begrunde valget, herunder eventuelt for fravalget af alternative løsningsmetoder.
 • redegøre for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler).
 • redegøre for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler).
 • redegørelse for den valgte models praktiske gennemførelse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til valg af den eller de modeller for selskabsretlig omstrukturering (fusion, spaltning, virksomhedsoverdragelse, majoritetsoverdragelse), der løser det stillede problem, begrunde valget, herunder i givet fald begrunde fravalg af alternative løsningsmetoder, redegøre for kravene til at gennemføre den eller de valgte modeller, redegøre for konsekvenserne af den eller de valgte modeller samt redegøre for den eller de valgte modellers praktiske gennemførelse.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Omstruktureringer: Selskabs- og skatteretligt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Restructuring: Corporate and Tax Law
ModulkodeKAREV201826
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet